Menneske & samfund

Hvem og hvad er mennesket i det danske samfund?
under udarbejdelse