Ellekragen

Under udarbejdelse.

Ellekragen er en blog og online nyhedsflade stiftet af brødrene Steffensen. Baggrunden er en fælles interesse for at udbrede og formidle viden om miljø, klima, menneske og samfund.
Ellekragen har vi valgt som symbol på verdenssituationen og klimakrisen. Ellekragen er en utrolig smuk fugl, der trods de eksotiske farver også indimellem kan spottes i Danmark. Ligesom med mange andre fugle, er bestanden desværre for nedadgående og udryddelsestruet. Faktisk er 1/8 af verdens fuglearter truet af udryddelse ifølge Bird Life International (2018). Klimaforandringer, fældning af skovarealer, industrielt landbrug, jagt og invasive arter er de fem største årsager hertil. Ellekragen vil gerne være med til at facilitere en saglig debat, og tilvejebringe viden og nyheder om klima og samfund. Vi er et frivilligt medie, og vores arbejde er således kun drevet af frivillighed og en stræben efter viden samt et bedre “i morgen”. Vi håber at fremtiden bliver farverig.

Bloggere:
Steffensen, B. Cand.Tech.Soc.
Steffensen, T. Cand.Psych.

Læs om Ellekragen på Dansk Ornitologisk Forening
Bird Life International (2018).